ದರ:650+40(service charge)

ಕೋಡ್:013

ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಿಧ ಮೈಕ್ರೋಎಸ್.ಡಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ.

ಕ್ಲಾಸ್ 10

ಬ್ರಾಂಡ್ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್

ಮಾಡೆಲ್ MB-MP32D/IN

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 32 ಜಿ.ಬಿ.

ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಗ

ಬರೆಯುವ ವೇಗ 13 ಎಮ್.ಬಿ.ಪಿ.ಎಸ್.

ಓದುವ ವೇಗ 48 ಎಮ್.ಬಿ.ಪಿ.ಎಸ್.

ಖಾತರಿ

ವಾರಂಟಿ ಅವಧಿ 10 ವರ್ಷ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾರಂಟಿ

Advertisements